Naujasis VGTU SA FMF pirmininkas – Deividas Samulis!

2016-04-11

IMG_9806Šių metų Balandžio 7 dieną Vilniaus Gedimino technikos Universitete (VGTU) vyko Studentų atstovybės (SA) Fundamentinių mokslų fakultete (FMF) rinkiminė – ataskaitinė konferencija, kurios metu buvo renkamas naujas VGTU SA FMF pirmininkas.

Konferencija atidaryta giedant Lietuvos him
ną. Taip pat mūsų – Fundamentinių mokslų fakulteto dekanas Rimantas Belevičius padėkojo buvusiai VGTU SA FMF pirmininkei Kornelijai Šneiderytei bei atstovybės tarybai už puikų bendradarbiavimą su administracija ir studentais, o būsimajai komandai palinkėjo stiprybės ir gero darbo ateinančius metus. Dekanas tikisi, kad FMF taps stipriausiu informatikos fakultetu, o šiltas bendradarbiavimas su SA tęsis ir toliau.

Bendru nutarimu konferencijos pirmininku patvirtintas  Andrius Sakalauskas, o konferencijos sekretoriais – Emilė Briedytė ir Deividas Stančikas. Patvirtinus darbotvarkę buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija, kurią sudarė Silvestras Mečkovskis – komisijos pirmininkas, Benas Koverovas ir Simona Taraškevičiūtė. Konferencijos metu Kornelija Šneidėrytė, pristatė VGTU SA FMF veiklos ir finansines ataskaitas, kurias patvirtinto seniūnai.

IMG_9792Tuomet pasisakė fakulteto prodekanė Dovilė Deltuvienė. Prodekanė pasidžiaugė, kad studentai pradėjo dažniau
reikšti savo asmenines problemas dekanatui ir paskatino studentus tai daryti dažniau. Taip pat, kad SA FMF iniciatyva buvo apdovanoti geriausi fakulteto dėstytojai. Fakulteto atstovybei prodekanė palinkėjo draugiško bendradarbiavo.

Kandidatų prisistatymus pradėjo Deividas Samulis, kuris pristatė atliktus darbus tiek iki įstojimo į universitetą, tiek būdamas VGTU SA FMF nariu bei pristatė savo būsimą komandą. Antrasis prisistatė Dominykas Tvaska, kuris papasakojo apie savo būsimus tikslus, jeigu būtų išrinktas pirmininku, trumpai pakalbėjo apie savo veiklą atstovybėje ir savo koordinatorių komandą. Paskutinis savo tikslus, komandą ir savo veiklą atstovybėje pristatė Jokūbas Vasiliauskas.

Artėjant konferencijos pabaigai paskelbti balsavimo rezultatai – 13 seniūnų balsavo už Deividą Samulį, 8 balsus gavo
Dominykas Tvaska, o Jokūbui Vasiliauskui buvo atiduoti 3 balsai, 6 biuleteniai buvo sugadinti. Tad seniūnai išrinko Deividą Samulį naujuoju mūsų fakulteto atstovybės pirmininku!

IMG_9880Deividas, paklaustas kaip jaučiasi po rinkimų ir kokie bus pirmieji jo darbai, atsakė: „Jaučiuosi puikiai. Išties jaučiuosi pripažintas ir dėl to tikrai gera viduje. Nuo ko pradėsiu darbus? Visų pirmą, per ateinančią savaitę privalau susipažinti su administracija. Taipogi susitikti su senąja taryba ir aptarti praėjusių metų planus: kokie planai buvo įgyvendinti, kokie ne bei su kokiomis problemomis taryba buvo susidūrusi“. Taip pat, Deividas užsibrėžė išlaikyti atstovybėje veiklos tęstinumą, bendradarbiavimą su VGTU FMF dekanu ir kitais administracijos darbuotojais bei įrodyti studentams, kad visi yra laukiami atstovybėje – tiek su klausimais, tiek su idėjomis.

Linkime sėkmės Deividui vedant komandą pirmyn ir siekiant įgyvendinti savo tikslus!

Rašyti komentarą

*