Naujoji VGTU SA FMF pirmininkė – Kornelija Šneiderytė!

2015-03-29

Šių metų Kovo 26 dieną Vilniaus Gedimino technikos Universitete (VGTU) vyko Studentų atstovybės (SA) Fundamentinių mokslų fakultete (FMF) rinkiminė – ataskaitinė konferencija, kurios metu buvo renkamas naujas VGTU SA FMF pirmininkas.

Konferencija atidaryta giedant Lietuvos himną. Taip pat mūsų – Fundamentinių mokslų fakulteto dekanas Rimantas Belevičius gyrė buvusią atstovybės tarybą už puikų bendradarbiavimą su administracija ir studentais, dėkojo buvusiam VGTU SA FMF pirmininkui Andriui Sakalauskui už grįžtamąjį ryšį ir malonų darbą kartu, o būsimajai komandai palinkėjo stiprybės ir gero darbo ateinančius metus, nes tikisi ir toliau taip bendradarbiauti su VGTU SA FMF.

Bendru nutarimu konferencijos pirmininku patvirtintas Juozas Sadauskas, o protokoluotojais – Ovidijus Balkauskas ir Paulius Barysas. Patvirtinus darbotvarkę buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija, kurią sudarė Matas Povilauskas – komisijos pirmininkas, Monika Kvieskaitė ir Viktorija Gerfolveden. Konferencijos metu Andrius Sakalauskas, pristatė savo veiklos ir finansines ataskaitas, kurias patvirtinto seniūnai.

Kandidatų prisistatymus pradėjo Jonas Lukoševičius, kuris pristatė atliktus darbus tiek iki įstojimo į universitetą, tiek būdamas VGTU SA FMF nariu bei pristatė savo būsimą komandą. Antroji prisistatė Kornelija Šneiderytė, kuri papasakojo apie savo būsimus tikslus, jeigu būtų išrinkta pirmininke, trumpai pakalbėjo apie savo veiklą atstovybėje ir savo koordinatorių komandą.

Artėjant konferencijos pabaigai paskelbti balsavimo rezultatai – 22 seniūnai balsavo už Korneliją Šnederytę, 2 balsai buvo atiduoti už Joną Lukoševičių ir 3 biuleteniai buvo sugadinti. Tad seniūnai išrinko Korneliją Šneiderytę kaip naująją mūsų fakulteto atstovybės pirmininkę!

Kornelija, paklausta kaip jaučiasi po rinkimų, atsakė: „Motyvuota! Dabar dar labiau noriu dirbti šioje atstovybėje, užbaigti vykstančius darbus ir stiprinti ryšį su visa FMF bendruomene – tiek su studentais, tiek su administracija. Ačiū seniūnams, kad manim pasitiki ir stengsiuosi nenuvilti jų.“ Taip pat, Kornelija užsibrėžė išlaikyti atstovybėje veiklos tęstinumą, bendradarbiavimą su VGTU FMF dekanu ir kitais administracijos darbuotojais bei įrodyti studentams, kad visi yra laukiami atstovybėje – tiek su klausimais, tiek su idėjomis.

Linkime sėkmės Kornelijai vedant komandą pirmyn ir siekiant įgyvendinti savo tikslų!

Rašyti komentarą

*