STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

2014-01-20

2013-iųjų metų vasario 8 dieną Senato nutarimu buvo patvirtinti Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų programų komitetų nuostatai. Nuo šiol kiekvienai studijų programai arba kelioms studijų krypties šakoms yra sudaromas atskiras komitetas. Jo pagrindinis tikslas – studijų programos kokybės užtikrinimas. Komitetas atlieka funkcijas, tokias kaip:

  • Studijų programos stebėsena (studijų turinys ir procesų organizavimas, dėstytojų atitiktis ir kompetencija, materialiųjų ir informacinių išteklių tinkamumas), su tuo susijusių trūkumų šalinimas;
  • Planuojamos leisti mokamosios literatūros tinkamumo svarstymas;
  • Pažangių studijų metodų, tarp jų ir nuotolinių, diegimo studijų programose inicijavimas;
  • Pagrindinės krypties studijų programų gretutinių studijų krypties studijų dalykų sąrašo sudarymas;
  • Studijų programos dalykų (modulių) sąrašo papildomoms studijoms sudarymas.

Kiekvienas studentas turintis pasiūlymų (pastebėjimų) dėl studijų programos tobulinimo ir dėl kitų su komiteto funkcijomis susijusių reikalų gali kreiptis į komiteto atstovus. Tai padės užtikrinti, kad kiekvienas VGTU studentas galės turėti kuo labiau jo poreikius atitinkančias mokymosi sąlygas. Kai kurių studijų programų komitetų narių kontaktai:

Pirmos pakopos bioinžinerijos ir antros pakopos bioinžinerijos, nanobiotechnologijos studijų programos:
Rugilė Juškevičiūtė – pirmos pakopos bioinžinerijos studijų programos studentė rugile.juskeviciute@stud.vgtu.lt
Danutė Mizerevičiūtė – antros pakopos bioinžinerijos studijų programos studentė. danutemizere@gmail.com

Pirmos pakopos multimedijos ir kompiuterinio dizaino studijų programos ir antrosios pakopos informacinės technologijos studijų programos:
Ieva Kučinskaitė – multimedijos ir kompiuterinio dizaino studijų programos III kurso studentė. vice@vgtusa.lt  arba ieviskoji@gmail.com

Pirmos pakopos informacinių technologijų paslaugų valdymo studijų programa:
Gediminas Skruzdys – informacinių technologijų paslaugų valdymo studijų programos III kurso studentas. skruzdysgediminas@gmail.com

 

Jeigu sąraše neradai savo studijų programos atstovų, pasiūlymus ir problemas išsakyti visada gali mums!

 

 

Rašyti komentarą

*