Maloniai kviečiame į tradicines „Kompiuterininkų dienas – 2013“

2013-05-24

Maloniai kviečiame į tradicines „Kompiuterininkų dienas – 2013“ (www.liks.lt/kodi), kurios vyks 2013 m. rugsėjo 19–21 d. Šiauliuose, Šiaulių universitete.
Renginio globėjai – Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas ir Šiaulių universiteto laikinasis rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis.
(Tą pačią savaitę vyks ir miesto šventė „Šiaulių dienos 777“).

RENGINIO STRUKTŪRA
Siekiama parengti įvairiapusišką renginio programą, kuri būtų įdomi ir naudinga kuo didesniam Lietuvos kompiuterininkų būriui: kompiuterių specialistams ir vartotojams, mokslininkams, mokytojams ir dėstytojams, politikams, įmonių, kūrybinių sąjungų ir valstybinių institucijų atstovams, studentams.
„Kompiuterininkų dienų – 2013“ metu vyks:
• XVI tarptautinė mokslinė kompiuterininkų konferencija – pristatomi mokslinių tyrimų rezultatai bei praktiniai technologiniai sprendimai;
• XI mokyklinės informatikos konferencija – numatoma pasidalinti informacinių technologijų mokymo(si), jų naudojimo mokykloje bei integruoto mokymo patirtimi, pristatyti naujas mokomąsias kompiuterines priemones, aptarti naujausius informacinių technologijų diegimo ugdymo procese dokumentus;
• Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacijos konferencija;
• V Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Operacijų tyrimas ir taikymai“;
• Informacinės visuomenės plėtros seminaras – įvertinti informacinės visuomenės bei žinių ekonomikos plėtros situaciją Lietuvoje kviečiami politikai ir informacinių technologijų specialistai;
• Mokomieji seminarai informatikos mokytojams, doktorantams, studentams;
• XIII Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas – už atliktą darbą atsiskaitys LIKS Taryba ir Valdyba, bus surengti rinkimai;
• Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos konferencija;
• ECDL įgaliotųjų testavimo centrų atstovų susitikimas.

DALYVAVIMO FORMOS
Renginyje kviečiami dalyvauti individualūs asmenys, valstybinės ir privačios įmonės bei visuomeninės organizacijos. Dalyviai galės skaityti mokslinius, metodinius, informacinius, apžvalginius pranešimus konferencijose, dalyvauti diskusijose, pateikti informaciją apie įmones, produktus bei konkrečius sprendimus. Suteikiama galimybė reklamai, demonstravimui.
Kviečiame tapti mūsų renginio dalyviais ir rėmėjais!
Numatoma išleisti tris renginio leidinius. Bus recenzuojami ir spausdinami tik užsiregistravusių ir sumokėjusių mokestį dalyvių laiku pateikti straipsniai.
Mokslo darbų leidiniams pateikiami straipsniai turi atitikti reikalavimus mokslinėms publikacijoms ir bus recenzuojami.
Priimti straipsniai sudarys žurnalų „Informacijos mokslai“ ir „Computational Science and Techniques“ specialius numerius.
Straipsnius prašome rengti laikantis žurnalo „Informacijos mokslai“ reikalavimų (žr. atmeną autoriams).
Konferencijos „Operacijų tyrimas ir taikymai“ straipsniai (ir dalis Mokslinės kompiuterininkų konferencijos straipsnių) bus publikuojami žurnale „Jaunųjų mokslininkų darbai“.
Nerecenzuojami straipsniai ir kita renginio dalyvių (asmenų bei organizacijų) medžiaga bus spausdinama praktinių ir metodinių straipsnių bei tezių leidinyje „Kompiuterininkų dienos – 2013“.
Autoriai kviečiami pateikti straipsnius arba pranešimų tezes. Visų rūšių straipsniai gali būti 8–12 puslapių apimties, pranešimų tezės – iki 2 puslapių.

REGISTRACIJOS TVARKA
Asmenys, įmonės, įstaigos, organizacijos apie savo pageidavimą dalyvauti renginyje praneša registruodamiesi internete.
Asmenis, rengiančius pranešimą, prašome:
• užsiregistruoti;
• sumokėti ar pervesti dalyvio mokestį (LIKS sąskaita Nr. LT107044060001106494, SEB bankas, banko kodas 70440);
• pateikti straipsnį (per EasyChair.org): recenzuojamą – iki 2013 m. birželio 1 d., nerecenzuojamą – iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.
Asmenys, nerengiantys pranešimų, gali registruotis ir sumokėti dalyvio mokestį iki 2013 m. rugsėjo 5 d.
Įmones, įstaigas bei organizacijas prašome iki 2013 m. birželio 15 d. kreiptis į LIKS Valdybą (valdyba@liks.lt) ir sudaryti dalyvavimo sutartį.

DALYVIO MOKESTIS
Asmenys, norintys dalyvauti renginyje, išankstinės registracijos metu (iki birželio 15 d.) turi sumokėti 100 litų dalyvio mokestį. Taikomos tokios dalyvio mokesčio lengvatos:
• LIKS nariams, neturintiems nario mokesčio įsiskolinimų (įskaitant ir nario mokestį už 2013 metus), dalyvio mokestis – 50 litų;
• bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, pateikusiems tai patvirtinantį dokumentą, – 50 litų;
• bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams – mokomųjų seminarų rugsėjo 22 d. dalyviams – 0 litų;
• bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams pranešėjams, darantiems pranešimus mokyklinės informatikos konferencijoje, – 0 litų.
Lengvatos galioja visų trijų dienų renginiams!
Dalyvio mokestį galima sumokėti taip:
• banko pavedimu pervesti pinigus į LIKS sąskaitą;
• sumokėti grynaisiais renginio metu.
Išankstinei registracijai pasibaigus (nuo birželio 15 d.) dalyvio mokestis – 150 litų, mokestis su nuolaida – 75 litai.

SVARBIAUSIOS DATOS
• 2013 m. birželio 1 d. – baigiasi recenzuojamų straipsnių priėmimas;
• 2013 m. birželio 15 d. – baigiasi išankstinė registracija ir įmonių reklaminių lapelių priėmimas;
• 2013 m. rugpjūčio 1 d. – baigiasi nerecenzuojamų straipsnių prėmimas;
• 2013 m. rugsėjo 5 d. – baigiasi dalyvių registravimas;
• 2013 m. rugsėjo 19–21 d. – „Kompiuterininkų dienos – 2013“ Šiauliuose.

RYŠYS SU RENGINIO ORGANIZATORIAIS
Lietuvos kompiuterininkų sąjunga
Dalia Šukvietienė
Lietuvos kompiuterininkų sąjunga
Geležinio Vilko g. 12-113, LT-01112 Vilnius
Telefonai: (8 5) 262 05 36, (8 5) 210 93 18
El. paštas: liks@liks.lt
Lietuvos kompiuterininkų sąjungos atsiskaitymų sąskaita Nr. LT107044060001106494, SEB bankas, banko kodas 70440.

Rašyti komentarą

*