VGTU Studentų atstovybė: skelbiame naujienas iš Rektorato ir Senato!

2011-10-04

Vienas iš svarbiausių VGTU Studentų atstovybės tikslų yra atstovauti studentams ir jų teisėtiems interesams. Dėl šios priežasties patvirtinti studentų atstovai nuolatos dalyvauja VGTU Rektorato, Senato, Tarybos posėdžiuose, VGTU Senato komisijose, Studijų komitete, apeliacinėse komisijose ir kituose aukštosios mokyklos organuose, kuriuose yra pozicionuojama studentų nuomonė.

Šiandien pateikiame suvestas šių metų rugsėjo 20 – osios Senato ir rugsėjo 28 – osios dienos naujienas iš VGTU Rektorato posėdžio:

Rektorato informacija 2011-09-28
Senato informacija 2011-09-20

Visus VGTU Studentų atstovybės sukonspektuotus svarbiausius posėdžio aspektus galima peržvelgti čia.

Rektoratas yra rektoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai, kancleris, fakultetų dekanai, institutų vadovai ir studentų atstovybės deleguotas jos narys. Rektorato nariais rektorius gali skirti ir kitus asmenis. Rektoratas svarsto organizacinius, studijų, mokslo, finansų, ūkio ir kitus klausimus, Universiteto padalinių darbą, padeda rektoriui įgyvendinti Tarybos ir Senato priimtus sprendimus.Rektoratas posėdžiauja kas antrą trečiadienį, visi posėdžiai yra vieši.

VGTU Rektorate studentus atstovauja VGTU SA prezidentas Vilius Morkūnas ir naujai patvirtintas doktorantas Adas Meškėnas.

Senatas yra Aukščiausia Universiteto akademinės savivaldos institucija. Jo nutarimai privalomi visiems Universiteto darbuotojams ir studentams. Svarbiausiems Universiteto veiklos klausimams aptarti Senatas kviečia Universiteto akademinės bendruomenės susirinkimus.

VGTU Senate studentų interesus gina Vilius Morkūnas, Agnė Baleišytė, Ingrida Mažonavičiūtė, Kristina Čiplytė, tačiau netrukus vyks nauji rinkimai.

VGTU SA informacija

Rašyti komentarą

*