Studentų moksliniai tyrinėjimai

2011-10-04

LSAS informuoja, jog rugsėjo 30 – spalio 14 dienomis vyks paraiškų-anketų teikimas, pageidaujantiems dalyvauti ”Studentų moksliniuose tyrimuose“, kurie vyks š. m. rudens semestro metu ir prasidės ne vėliau kaip lapkričio 1 dieną.

„Studentų moksliniai tyrimai“ – ES struktūrinių fondų finansuojamo ir Lietuvos mokslo tarybos vykdomo SMVS projekto dalis, siekianti skatinti studentus įsijungti į mokslinius tyrimus ar kūrybinio darbo projektus, vykdomus jų aukštojoje mokykloje arba mokslo institutuose, kurie specializuojasi tyrimų ar kūrybinio darbo srityse, artimose studentų studijų krypčiai. Šie darbai bus atliekami studijų semestro eigoje, tačiau laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu, 20 valandų per savaitę.
Bendra mokslinio darbo ar kūrybinio projekto trukmė yra 4 mėnesiai su pertrauka sesijos metu, kuomet tyrimai nebus vykdomi. Ši „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ projekto veikla skirta I–IV kurso bakalauro ir I kurso magistrantūros studentams.

Ypač skatiname į mokslinius tyrimus įsitraukti pirmųjų ir antrųjų kursų bakalauro studentus. Rekomenduojame kreiptis į savo dėstytojus. Pirmakursiai gali teirautis ir fakultetų dekanatuose apie mokslinius tyrimus ar kūrybinius projektus, vykdomus fakultete, ir galimybes įsitraukti į mokslinių grupių veiklą. Atkreipiame dėmesį į tai, kad nors studentai patys gali inicijuoti mokslinių tyrimų ar kūrybinių projektų temas, teikti paraišką gali tik vadovas, todėl studentams būtina susirasti vadovą (mentorių), kuris kuruotų vykdomą tyrimą ar projektą bei suteiktų būtiną infrastruktūrą (priemones, vietą laboratorijoje ir pan.)
Studentai, pageidaujantys dalyvauti projekte, turi kritiškai įvertinti savo jėgas ir suvokti, jog dalyvavimas šiame projekte bus susijęs su ypač išaugusiu darbo krūviu. Mokslinių tyrimų metu studentui bus mokama 512 Lt stipendija per mėnesį.

Paraiškos dalyvauti projekte teikiamos tik elektroniniu būdu puslapyje http://smt.smpraktika.lt

Rašyti komentarą

*